Členy v němčině (1. pád)

Německá podstatná jména se bez členu, ať už určité nebo neurčitého, vyskytují jen vzácně. Podstatná jména v němčině jsou často jiného rodu než v českém jazyce. Proto užitečné učit se německá slovíčka zároveň s jejich členy.

Následující cvičení je zaměřené užití členu určitého a neurčitého v prvním pádu podstatného jména (nominativ). Vaším úkolem je přiřadit správný člen k jeho podstatnému jménu.

Gramatická cvičení

1.) a) Bruder b) Vogel

2.) a) Schwester b) Katze

3.) a) Sohn b) Lehrer

4.) a) Vater b) Blume

5.) a) Arzt b) Haus

6.) a) Tag b) Finger

7.) a) Bild b) Tisch

8.) a) Küche b) Schule

9.) a) Straße b) Stein

10.) a) Stunde b) Stuhl

11.) a) Freund b) Fisch

12.) a) Kopf b) Jahr

13.) a) Aufgabe b) Frage

14.) a) Hunger b) Kuss

15.) a) Baum b) Zahn

16.) a) Wetter b) Bett

17.) a) Winter b) Brief

18.) a) Sonntag b) See

19.) a) Abend b) Dorf

20.) a) Wasser b) Buch

21.) a) Liebe b) Hose

22.) a) Schnee b) Kind

23.) a) Beispiel b) Wort

24.) a) Geburtstag b) Gedicht

25.) a) Anfang b) Arbeit

26.) a) Ende b) Eis

27.) a) Garten b) Fuß

28.) a) Ohr b) Haar

29.) a) Sommer b) Stadt

30.) a) Berg b) Zahl

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Podstatná jména & členy"