Členy v němčině (1. pád)

Německá podstatná jména se bez členu, ať už určité nebo neurčitého, vyskytují jen vzácně. Podstatná jména v němčině jsou často jiného rodu než v českém jazyce. Proto užitečné učit se německá slovíčka zároveň s jejich členy.

Následující cvičení je zaměřené užití členu určitého a neurčitého v prvním pádu podstatného jména (nominativ). Vaším úkolem je přiřadit správný člen k jeho podstatnému jménu.

Gramatická cvičení

1.) a) Bruder b) Vogel

2.) a) Schwester b) Katze

3.) a) Sohn b) Lehrer

4.) a) Vater b) Blume

5.) a) Arzt b) Haus

6.) a) Tag b) Finger

7.) a) Bild b) Tisch

8.) a) Straße b) Stein

9.) a) Küche b) Schule

10.) a) Stunde b) Stuhl

11.) a) Freund b) Fisch

12.) a) Kopf b) Jahr

13.) a) Aufgabe b) Frage

14.) a) Hunger b) Kuss

15.) a) Wetter b) Bett

16.) a) Baum b) Zahn

17.) a) Winter b) Brief

18.) a) Sonntag b) See

19.) a) Liebe b) Hose

20.) a) Abend b) Dorf

21.) a) Wasser b) Buch

22.) a) Schnee b) Kind

23.) a) Geburtstag b) Gedicht

24.) a) Anfang b) Arbeit

25.) a) Beispiel b) Wort

26.) a) Garten b) Fuß

27.) a) Ende b) Eis

28.) a) Ohr b) Haar

29.) a) Sommer b) Stadt

30.) a) Berg b) Zahl

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Podstatná jména & členy"