odejít (verb)
je přeloženo do němčiny:
Druh cvičení
Bez použití myši: na numerické klávesnici zvolte tlačítko 1 až 4!

Česky - Německy

Trenažér německé slovní zásoby směrem k vyhledání německého ekvivalentu pro české slovíčko je účinnou metodou zvládnutí pasivní slovní zásoby německého jazyka. Právě pasivní slovní zásoba má nezastupitelnou úlohu na poli kontextového porozumění běžným konverzacím a textům, kde bychom s podstatně menší aktivní slovní zásobou těžko vystačili. Tato metoda je vhodná především pro falešné začátečníky, ale využívat ji mohou i naprostí nováčci.