Německá gramatická cvičení

On-line německá gramatická cvičení, která jsme zde pro vás připravili, se soustředí nejpoužívanější a nejproblematičtější části německé gramatiky, jak pro začínající studenty německého jazyka, ale i ty pokročilé.

Právě zde si můžete na našich cvičeních, připomenout a osvojit některá základní i pokročilá pravidla německé gramatiky, a to zadarmo, online z pohodlí domova.

Naleznete zde gramatická cvičení dvojího druhu: ta, kde bude vaším úkolem vybrat správnou odpověď z uvedené nabídky, ale i taková, kde budete muset správnou odpověď sami vepsat do prázdných políček. První typ gramatických cvičení je vhodný především pro začátečníky, kterým pomůže zorientovat se v základních pravidlech německé gramatiky a upevní jejich pasivní znalost vybraných gramatických jevů. Druhý typ gramatických cvičení, kde je nutné správnou odpověď vepsat, je vhodný pro mírně i středně pokročilé studenty německého jazyka, kterým pomůže procvičit si vybraná gramatická témata v praxi a upevnit aktivní znalost německého jazyka.

Nezávisle na typu gramatického cvičení, který si vyberete a tématu cvičení, se vám okamžitě po odeslání vašich odpovědí zobrazí opravené výsledky, včetně procentuálního hodnocení vaší úspěšnosti, rovněž zcela zdarma.

Cvičení pro začátečníky

haben velmi lehké
Protiklady (opozita) velmi lehké
Přítomný čas velmi lehké
Infinitiv velmi lehké
sein lehké
Číslovky 1-20 lehké
Otázková slova lehké
Příčestí minulé lehké
Nepravidelná slovesa lehké
Podstatná jména: plurál lehké