Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování v němčině

Přivlastňovací zájmena vypovídají o vlastnických vztazích někoho k někomu, něčemu. Stejně jako ostatní ohebné slovní druhy i přivlastňovací zájmena můžeme skloňovat. To, v jakém tvaru náležitého pádu přivlastňovací zájmeno použijeme, závisí na rodu podstatného jména, k němuž se váže!

Přivlastňovací zájmena v jednotném čísle skloňujeme podle stejných zákonitostí jako neurčitý člen.

Všechny druhy přivlastňovacích zájmen skloňujeme stejně, jako zájmeno mein – můj a to jak v jednotném, tak i v množném čísle.

Skloňování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle (mužský rod)

MŮJ TVŮJ JEHO JEJÍ JEHO
(onoho)
NAŠ VAŠ JEJICH VAŠ
(vykání)
1. pád mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
2. pád meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
3. pád meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
4. pád meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren

Skloňování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle (ženský rod)

MOJE TVOJE JEHO JEJÍ JEHO
(onoho)
NAŠE VAŠE JEJICH VAŠE
(vykání)
1. pád meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihre
3. pád meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
4. pád meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihre

Skloňování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle (střední rod)

MOJE TVOJE JEHO JEJÍ JEHO
(onoho)
NAŠE VAŠE JEJICH VAŠE
(vykání)
1. pád mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
2. pád meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
3. pád meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
4. pád mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Skloňování přivlastňovacích zájmen v množném čísle

MOJI TVOJI JEHO JEJÍ JEHO
(onoho)
NAŠI VAŠI JEJCH VAŠI
(vykání)
1. pád meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
3. pád meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
4. pád meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

Příklady:
Das ist meine (die) Familie.
To je moje rodina.
Rufst du oft deine (die) Großmutter an?
Telefonuješ své babičce často?
Wir unterrichten Ihren (der) Sohn.
Učíme Vašeho syna.
Gib ihm seinen (der) Bleistift!
Dej mu jeho tužku!
Ich sage das schon die ganze Zeit ihren (die) Eltern.
Říkám to jejím rodičům pokaždé.