Německá zájmena

Německá zájmena, stejně jako podstatná nebo přídavná jména v němčině mění svůj tvar ve větě v závislosti na rodu, čísle a pádu podmětu, jež zastupují. Tato cvičení vám pomohou procvičit různé tvary německých zájmen, stejně jako různé druhy zájmen v němčině.

Zájmena cvičení

Zvratná zájmena lehké (21 příkladů)
Tázací zájmena velmi lehké (18 příkladů)
Vztažná zájmena lehké (14 příkladů)
Neurčitá zájmena lehké (22 příkladů)
Ukazovací zájmena lehké (12 příkladů)
Přivlastňovací zájmena lehké (25 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností