Podstatná jména & členy

V němčině, stejně jako v češtině, rozlišujeme jednotné číslo podstatných jmen rodu mužského (der/ein), ženského (die/eine) a středního rodu (das/ein) a v množném čísle (die). V němčině pak rozeznáváme dva různé druhy členů, a to německý určitý člen (der, die, das v jednotném čísle a die pro množné číslo)a neurčitý člen v němčině (ein, eine, ein).

Tvary členů v němčině, uvedené v závorkách výše, mají tuto podobu pouze v nominativu, tedy českém 1.pádu. Žádá-li si věta užití německého podstatného jména, potažmo jeho členu (určitého i neurčitého), v genitivu- 2.pád, dativu-3.pád nebo akuzativu- 4.pád, dochází i ke změně tvaru členu a v určitých případech i koncovky podstatného jména.

Chcete-li se neučit ovládat a skloňovat německá podstatná jména a členy je nezbytné naučit se správně rody německých podstatných jmen a dále skloňování německých členů podstatných jmen, např.: v nominativu-„Die Mutter bringt mir einen roten Apfel“ (Matka mi přinesla červené jablko) a v dativu- "Ich bringe der Mutter einen Apfel“ (Nesu matce jablko)

Gramatická cvičení

not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností


velmi jednoduché
jednoduché
střední
obtížné


Kontakt