Podstatná jména & členy

V němčině, stejně jako v češtině, rozlišujeme jednotné číslo podstatných jmen rodu mužského (der/ein), ženského (die/eine) a středního rodu (das/ein) a v množném čísle (die). V němčině pak rozeznáváme dva různé druhy členů, a to německý určitý člen (der, die, das v jednotném čísle a die pro množné číslo)a neurčitý člen v němčině (ein, eine, ein).

Tvary členů v němčině, uvedené v závorkách výše, mají tuto podobu pouze v nominativu, tedy českém 1.pádu. Žádá-li si věta užití německého podstatného jména, potažmo jeho členu (určitého i neurčitého), v genitivu- 2.pád, dativu-3.pád nebo akuzativu- 4.pád, dochází i ke změně tvaru členu a v určitých případech i koncovky podstatného jména.

Chcete-li se neučit ovládat a skloňovat německá podstatná jména a členy je nezbytné naučit se správně rody německých podstatných jmen a dále skloňování německých členů podstatných jmen, např.: v nominativu-„Die Mutter bringt mir einen roten Apfel“ (Matka mi přinesla červené jablko) a v dativu- "Ich bringe der Mutter einen Apfel“ (Nesu matce jablko)

Podstatná jména & členy cvičení

Podstatných jmen & členů lehké (17 příkladů)
Podstatná jména: plurál lehké (21 příkladů)
Plurál podstatných jmen a členů velmi lehké (24 příkladů)
Rody podstatných jmen lehké (25 příkladů)
Určitý člen velmi lehké (15 příkladů)
Neurčitý člen lehké (14 příkladů)
Členy der / die/ das lehké (18 příkladů)
Členy v němčině (1. pád) velmi lehké (30 příkladů)
Členy v němčině (2., 3. a 4. pád) lehké (7 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností