Pády v němčině

Pády v němčině, skloňování podstatných a přídavných jmen a zájmen v němčině, patří bezesporu k nejméně oblíbeným částem německé gramatiky. Pravděpodobně jste si již všimli, že nejen německé členy „der“, „die, „das“ a „die“ pro množné číslo mění své tvary (skloňují se) v závislosti na předložce, která jim předchází, či svém postavení a významu ve větě. Stejně tak jako v českém jazyce, i v němčině vyjadřujeme vztah podstatného nebo přídavného jména a zájmena ve větě jejich pádem. Na rozdíl však od češtiny, existují pouze čtyři pády v němčině, které nazýváme: nominativ (1.pád), genitiv (2.pád), dativ (3.pád) a akuzativ (4.pád).

Praxí zjistíte, že členy a koncovky německých podstatných jmen a přídavných se mění podle toho, jak jsou užité ve větě, podle toho, v jakém pádu se nacházejí. Např. der Hund v nominativu: "Der Hund fängt den Ball." (Pes chytá míč). V genitivu: Der Schwanz des Hundes ist braun. (Ocas psa je hnědý). V dativu: " Ich gebe dem Hund mein Brot. " (dávám psovi svůj chléb). V akusativu: " Der Mann sucht den Hund .“ (Muž hledá psa).

Následující cvičení vám pomohou procvičit si uplatnění jednotlivých pádů v němčině ať už podstatných či přídavných jmen nebo německých zájmen. Skloňování v němčině si lze dokonale osvojit pouze praxí a procvičováním, proto neházejte flintu do žita, nepůjdou-li vám pády v němčině a skloňování hned na poprvé bezchybně a trpělivě trénujte! Bez dokonalého osvojení si pádů v němčině a správného německého skloňování nebude nikdy vaše znalost německého jazyka úplná!

Pády a skloňování cvičení

Akuzativ lehké (21 příkladů)
Dativ lehké (21 příkladů)
Nominativ lehké (16 příkladů)
Genitiv lehké (20 příkladů)
Akuzativ / dativ lehké (22 příkladů)
Nominativ / Akuzativ / Dativ lehké (22 příkladů)
Pády v němčině lehké (13 příkladů)
Zájmena: Akuzativ lehké (24 příkladů)
Zájmena: Dativ lehké (21 příkladů)
Zájmena: Nominativ lehké (17 příkladů)
Zájmena: Genitiv lehké (16 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností