Německá přídavná jména

Tato cvičení vám pomohou naučit se, procvičit si a osvojit si používání německých přídavných jmen ve větách. Naleznete zde cvičení, ve kterých si můžete natrénovat protiklady německých přídavných jmen- "groß" x „klein“. Dále zde na vás čekají cvičení, zaměřená na stupňování pravidelných a nepravidelných přídavných jmen v němčině, např. „ schnell“- „schneller“- „am schnellsten“ x "groß" - "größer" - "am größten".

Koncovka přídavných jmen v němčině se mění podle toho, zda je podstatné jméno, které popisuje/rozvíjí v jednotném nebo množném čísle či v závislosti na rodu a pádu tohoto podstatného jména. Např. „braun“, které se v mužském rodě v dativu mění takto: "Das Mädchen gibt dem braunen Hund einen Knochen" a např. v nominativu středního rodu má tuto podobu: "Das braune Auto fährt vorbei ."

Určit správnou koncovku přídavného jména v němčině způsobuje mnoha studentům nemalé potíže. Chcete-li si tedy tuto látku dokonale osvojit, nestačí pouze naučit se pravidla skloňování přídavných jmen a jejich tvary v různých rodech, ale především neustálým cvičením získáte tu správnou praxi.

Přídavná jména cvičení

Protiklady (opozita) velmi lehké (14 příkladů)
Stupňování přídavných jmen lehké (17 příkladů)
Koncovky přídavných jmen lehké (12 příkladů)
Superlativ velmi těžké (19 příkladů)
Komparativ lehké (16 příkladů)
Komparativ/superlativ lehké (25 příkladů)
Stupňování přídavných jmen velmi lehké (13 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností