Časování německých sloves: Budoucí čas (Futur 1)

Německý budoucí čas složený, tzv, „budoucí jednička“ patří ke gramaticky jednodušším slovesným časům. Budoucí čas 1, (Futurum I), je hojně užívaným časem, zejména pak v běžných promluvách a jednodušších textech. I to je důvod, proč patří futurum 1 k základním kapitolám německé gramatiky.

Při časování jednotlivých příkladových sloves se neobejdete bez znalosti správného časování pomocného slovesa „werden“ v přítomném čase, kterým je budoucí čas 1 v němčině tvořen. Gramatická provázanost je tedy v tomto případě zjevná.

Zde si můžete sami vyzkoušet, jak moc ovládáte (nebo také ne) budoucí čas I v němčině. Nutností vepsat celé slovo/tvar slovesa ve všech osobách a obou časech vám pomůže k získání aktivní znalosti a jistého automatizmu.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß