Časování německých sloves: Perfektum (Perfekt)

Německý minulý čas složený, tzv. perfektum, je štědře užívaným slovesným časem, sloužícím k označení minulých dějů. Úskalím německého perfekta jsou nejen slovesa pravidelná a nepravidelná, která mění celý kořen slova v příčestí minulém, ale i správný odhad, jaké sloveso si žádá pomocné sloveso „haben“ a které „sein“.

V níže připraveném cvičení si můžete vyzkoušet, jak dobře ovládáte německé perfektum- postupně vám budou zobrazována německá slovesa, od jednoduchých, pravidelných, až po nepravidelná, složitá. Vaším úkolem je vyčasovat každé sloveso v perfektu, ve všech osobách, v jednotném i množném čísle.

Uděláte-li v některém z příkladů chybu, problémové sloveso se vám po čase zobrazí znovu, dokud si jeho časováním nebudete naprosto jisti.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß