Časování německých sloves: Plusquamperfektum

Německý předminulý čas, taktéž plusquamperfektum, je slovesným časem, sloužícím k označení dějů, které proběhly v minulosti ještě před tím, než jiný, líčený minulý děj. Plusquamperfektum patří k složitějším minulým časům- k jeho dokonalému osvojení je zapotřebí důkladného procvičování- pouze tak si lze tento německý čas dokonale osvojit.

Právě k tomu vám má pomoci následující cvičení na časování německých sloves v předminulém čase. Zobrazována vám budou postupně nejjednodušší a nejpoužívanější německá slovesa, po ta složitější, nepravidelná. Vaším úkolem je vepsat správnou formu uvedeného příkladového slovesa v plusquamperfektu ve všech osobách, v jednotném i množném čísle. Do připravených prázdných polí.

Problémová slovesa (ta, v nichž jste chybovali) vám budou zobrazena vícekrát, dokud si jejich časováním nebudete 100% jisti.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß