Časování německých sloves v přítomném čase

Přítomný čas, německy Präsens, je nejpoužívanějším slovesným časem a to nejen v němčině. V přítomném čase se odbývá velká část konverzací (jak se máš? Kam jdeš? Co děláš zítra odpoledne? atd.) Přítomným časem nereferujeme pouze o právě probíhajících dějích, ale i o blízké, plánované budoucnosti, viz příklad „co děláš odpoledne?“.

Naučit se bezchybnému časování německých sloves v přítomném čase je nezbytné i pro pozdější vytváření některých ostatních slovesných časů, které z přítomného času vycházejí. Není tedy pochyb, že se při studiu němčiny přítomnému času (časování sloves) nevyhnete, chcete-li si osvojit tento jazyk alespoň na základní úrovni.

Ve cvičení níže si můžete procvičit, do jaké míry ovládáte časování německých sloves v přítomném čase. Příkladová slovesa (pravidelná i nepravidelná) jsou prezentována od nejjednodušších/nejpoužívanějších po nejsložitější, takže si na své přijdou začátečníci i pokročilí.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß