Časování německých sloves: Budoucí II (Futur 2)

Budoucí čas II (futurum 2) nemá v němčině tak hojné užití jako jeho protějšek, budoucí čas I. Setkat se s ním můžete zejména v psané formě jazyka. Do češtiny se německé futurum II překládá jako předbudoucí čas a označuje děje, jejichž děj ještě nezačal (nebo také ano) a jejich dokončení spadá do vzdálenější budoucnosti.

Při časování německých sloves v budoucím čase 2 se neobejdete bez dokonalého časování slovesa „werden“ v přítomném čase a znalosti perfekta- dalšího z německých slovesných časů, kterým je futurum II tvořeno.

V níže uvedených příkladech vám budou předkládána německá slovesa od nejjednodušších & nejpoužívanějších po složitá, často nepravidelná, německá slovesa. Cvičení se proto hodí jak pro mírně , tak i velmi pokročilé studenty.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß