Časování německých sloves: Préteritum (Präteritum)

S minulým časem jednoduchým v němčině, neboli préteritem, se v němčině, zejména té psané setkáte poměrně často. Proto je dobré tento slovesný čas ovládat jak pasivně (ke správnému porozumění), tak i aktivně (k vlastní konverzaci).

Právě k tomu vám má pomoci následující cvičení, které vyžaduje, abyste uvedená, příkladová slovesa sami správně zapsali ve všech osobách a obou slovesných časech do předpřipravených rámečků (samozřejmě v préteritu). Postupně vám budeme zobrazovat německá slovesa od nejjednodušších, pravidelných, po složitější, nepravidelná.

Uděláte-li v některém z příkladů chybu, vrátí se příklad „zpátky do oběhu“, dokud si nebudete jeho časováním naprosto jistí. Díky této metodě procvičování/učení se vám préteritum německých sloves dostane tzv. pod kůži „ein zwei“!

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß