Osobní zájmena v němčině a jejich skloňování

Německá zájmena, stejně jako česká skloňujeme podle pádu podstatného jména, které nahrazují.


TY ON ONA TO (ONO) MY VY ONI VY (VYKÁNÍ)
1. pád ich du er sie es wir ihr sie Sie
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
3. pád mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
4. pád mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Příklady:
Ich kaufe (dem Kind) ihm die Süßigkeiten.
Koupím (dítěti) mu sladkosti.
Er bringt (die Speisekarte) sie.
On ho přinese (jídelní lístek).
Sie liebt (Jan) ihn.
Ona ho miluje (Jana).
Ich brauche (das Messer) es.
Potřebuji ho (nůž).
Verspreche mir es.
Slib mi to!
Sie geben ihnen das Geld.
Dávají jim peníze.

V němčině vykáme 3. osobou jednotného čísla, avšak pozor, skloňování obou zájmen není totožné!


Kontakt