Rody podstatných jmen v němčině

Stejně jako čeština má i němčina klasické tři rody podstatných jmen a rod nulový. Německá slova však mají často jiný rod, než který jim přísluší v češtině. Pro správné skloňování podstatných jmen a dobré zvládnutí jazyka je nezbytné naučit se, které slovíčko je kterého rodu.

Ačkoli následující pomůcka neplatí pro absolutně všechna slova, většinu z nich díky ní můžeme správně odhadnout.

Jak tedy správně určíme rody podstatných jmen v němčině?

1. Podle příslušnosti slova ke kategorii slov významově nadřazených (např. roční období, dny v týdnu…)

2. Podle přípony podstatného jména.

Mužský rod podstatných jmen v němčině

Mužský rod uvozují člen určitý –der a člen neurčitý –ein.

1. K mužskému rodu náleží následující skupiny slov:

2. Pro mužský rod jsou typické následující přípony:

Ženský rod podstatných jmen v němčině

Ženský rod v němčině uvozuje člen určitý –die nebo člen neurčitý -eine.

1. K ženskému rodu náleží následující skupiny slov:

2. Pro ženský rod jsou typické následující přípony:

Střední rod podstatných jmen v němčině

Střední rod v němčině uvozuje určitý člen –das nebo neurčitý člen –ein

1. Ke střednímu rodu náleží následující skupiny slov:

2. Pro střední rod jsou typické následující přípony:

Nulový rod v němčině

Podstatným jménům v němčině, jež jsou nulového rodu, nepřísluší žádný člen, určitý ani neurčitý.

Tato situace nastává: