Stahování předložek a určitých členů v němčině

V některých případech můžeme spojovat předložky s určitým členem. Tímto splýváním obou výrazů v jeden dochází k následujícímu zkracování:


Kontakt