Členy v němčině

Členy v němčině zastupují gramaticky velmi významnou kapitolu. Německé členy vypovídají o tom, do jaké míry je nám daný předmět znám, jakého rodu je a společně s předložkami vyjadřují to, co v českém jazyce různé koncovky v daných pádech. Správné ovládání německých členů je pro osvojení si jazyka důležité. Na této stránce naleznete vysvětlení členu určitého a neurčitého, rody určitého a neurčitého členu, skloňování neurčitého členu, skloňování určitého členu v jednotném čísle a skloňování určitého členu v  množném čísle.

Určitý/neurčitý člen v němčině

Němčina používá pro všechna podstatná jména člen určitý nebo neurčitý. Výjimku tvoří pouze vlastní jména, studijní obory, názvy zemí a měst. Rovněž ve spojení s tituly (pan, paní, architekt apod.) se člen vypouští.

Člen neurčitý používáme vždy, zmiňujeme-li nějakou věc poprvé a našemu posluchači je neznámá. Naopak mluvili-li jsme již o dané věci, pak jí náleží člen určitý.

Němčina, stejně jako čeština zná tři rody (mužský, ženský a střední), kterým v kategorii určitého i neurčitého členu náleží vlastní tvar. Rod členu vždy závisí na rodu podstatného jména.

Obdobně jako v češtině, i v němčině se ohebné slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) skloňují. Tomuto skloňování podléhají i členy.

Člen neurčitý
(rod mužský) Ein Mann
nějaký muž
(rod ženský) Eine Frau
nějaká žena
(rod střední) Ein Mädchen
nějaké děvče

Skloňování neurčitého členu
1. pád
ein Mann
eine Frau
ein Mädchen
2. pád
eines Mannes
einer Frau
eines Mädchens
3. pád
einem Mann
einer Frau
einem Mädchen
4. pád
einen Mann
eine Frau
ein Mädchen

Ve 2. Pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku –s! Neurčitý člen neexistuje v množném čísle!

Člen určitý
(rod mužský)
Der Mann
(ten) muž
(rod ženský)
Die Frau
(ta) žena
(rod střední)
Das Mädchen
(to) děvče

Skloňování určitého členu
1. pád
der Mann
die Frau
das Mädchen
2. pád
des Manns
der Frau
des Mädchens
3. pád
dem Mann
der Frau
dem Mädchen
4. pád
den Mann
die Frau
das Mädchen

Ve 2. Pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku –s!

Člen určitý se skloňuje ve všech čtyřech pádech a všech rodech stejně jako rod ženský, výjimku však tvoří 3. pád, který má tvar –den.

Skloňování určitého členu v množném čísle
1. pád
die Männer
die Frauen
die Kinder
2. pád
der Männers
der Frauen
der Kinder
3. pád
den Männern
den Frauen
den Kindern
4. pád
die Männer
die Frauen
die Kinder


Ve třetím pádě množného čísla přibírají podstatná jména koncovku –n, nekončí-li již sami o sobě na –n, či –s! (Frauen, Hobbys)


Kontakt