Německé číslovky

Těchto několik cvičení, orientovaných na německé číslovky vám pomůže pochopit, jak se tvoří číslovky v němčině, procvičíte si zde své pasivní porozumění německým číslovkám i jejich aktivní používání. Pro začátečníky jsou zde cvičení, během nichž si mohou osvojit a procvičit psaní německých číslovek od 1 do 20. Na pokročilejší studenty německého jazyka zde čekají cvičení na německé číslovky od 1 do 100. Cvičení, zaměřené na tvorbu německých číslovek pomůže studentům pochopit, jak v němčině vznikají jednotlivé číslovky. V tomto cvičení jde především o bezchybné numerický přepis slovně vyjádřeného německého čísla. Toto cvičení usnadní studentům porozumět německým číslovkám v běžné mluvené řeči v rádiu nebo v televizi.

V dalším cvičení, zaměřeném na německé řadové číslovky, si studenti osvojí a procvičí požívání řadových číslovek v němčině, v textech i v mluvených projevech. Řadové číslovky v němčině se velmi podobají německým základním číslovkám, s výjimkou základní číslovky „jedna“ (eins) a řadové číslovky „první“ (Erste). V dalším cvičení si pak pokročilejší studenti němčiny mohou procvičit různé pády řadových číslovek, např. "der Dritte Tag" v 1. pádu (nominativ) oproti „am dritten Tag“ ve 3. pádu (dativ).

Číslovky cvičení

Číslovky 1-20 lehké (8 příkladů)
Porozumění číslovkám velmi lehké (18 příkladů)
Ordinal numbers lehké (18 příkladů)
Číslovky 1-100 lehké (12 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností