Předložky

Následující sada gramatických cvičení vám pomůže osvojit si a procvičit používání německých předložek. Procvičíte si zde správné používání německých předložek aus x von a také zu x nach, které často působí studentům potíže. Pamatujte si, že chcete-li říct, že pocházíte z nějaké země, použijete německou předložku „aus“- "Ich komme aus Deutschland". Chcete-li však vyjádřit, že jedete z jedné destinace do druhé, použijete předložky „von“ a „nach“- "Ich fahre von Nymburk nach Prag."

Dále zde naleznete cvičení, která vám pomohou procvičit a osvojit si německé předložky, používané s akuzativem, dativem a genitivem i takové, jež se vyskytují v dativu i akuzativu zároveň.

Německé předložky, používané s akuzativem, 4.pádem, jsou: durch , für , gegen , ohne , um.

Německé předložky používané s dativem, 3.pádem jsou: aus, ausser, bei, gegenueber, mit, nach, seit, von, zu, statt, trotz, waehrend.

Německé předložky používané v dativu i v akuzativu jsou: an, auf, hinter, in, neben, ueber, unten, vor, zwischen.

Gramatická cvičení

not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností


velmi jednoduché
jednoduché
střední
obtížné


Kontakt