Trpný rod v němčině

Trpný rod není v německém jazyce příliš často používán. Setkáte-li se však s ním, pak to bude spíš v psaném textu než mluvené řeči. Z tohoto hlediska je trpný rod v němčině více látkou pro pokročilé studenty tohoto jazyka, kteří se chystají číst knihy, články či časopisy v němčině, než pro začátečníky, kteří se s trpným rodem takřka nesetkají.

Hlavní rozdíl mezi činným a trpným rodem je především v tom, zda podmět danou činnost sám vykonává či zda se jej pouze nějak dotýká a on ji „trpí“. Trpný rod se v němčině vyskytuje ve všech existujících časech. Cvičení, která jsme pro vás připravili, vám pomohou osvojit si používání trpného rodu v základních německých časech, od přítomného, minulého a budoucího, po stavový trpný rod.

Trpný rod cvičení

Trpný rod v přítomném čase lehké (16 příkladů)
Trpný rod v minulém čase lehké (16 příkladů)
Trpný rod v budoucím čase velmi lehké (16 příkladů)
Trpný rod stavový velmi lehké (14 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností