Porozumění psaným německým číslovkám

V tomto cvičení naleznete slovní přepis některých německých základních číslovek od 1 do 100. Vaším úkolem je správně určit numerickou hodnotu slovně vypsané německé číslice a zaznamenat ji do prázdného pole vlevo, např. zwanzig = 20; hundert = 100. Díky tomuto cvičení získáte určitou praxi v pasivním porozumění německým číslovkám, což oceníte zejména při sledování televize nebo při poslechu rádia.

Gramatická cvičení

Příklad: sechs = 6 - zweiundvierzig = 42
1.) elf = , dreiundzwanzig =

2.) zweiundzwanzig = , siebenunddreißig =

3.) zwölf = , achtundneunzig =

4.) achtunddreißig = , siebenundachtzig =

5.) zwölf = , achtundsiebzig =

6.) zweiundvierzig = , fünfundneunzig =

7.) vierundfünfzig = , dreiundvierzig =

8.) fünfundzwanzig = , zweiundsiebzig =

9.) einundsiebzig = , zweiundzwanzig =

10.) siebenundsechzig = , achtundvierzig =

11.) zweiundfünfzig = , sechsundvierzig =

12.) Vierundachtzig = , neunundsiebzig =

13.) dreiundneunzig = , einundsechzig =

14.) dreizehn = , einundachtzig =

15.) zweiunddreißig = , siebzehn =

16.) neunzehn = , dreiundsechzig =

17.) siebzig = , siebenundvierzig =

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Číslovky"