Německé spojky

Spojky mají v němčině, stejně jako v češtině, funkci spojovat jednotlivá slova, slovní spojení i věty do větších větných celků. Německé spojky mají obdobně jako ty české i několik synonym, přesto však nejsou vzájemně mezi sebou volně zaměnitelná. Příkladem takové spojky je např. německé „aber“ a „sondern“, které obě znamenají „ale“. Spojka „aber“ však kromě „ale“ znamená ještě „avšak“, či „nicméně“ a používat jí můžeme jak ve větách kladných, tak záporných. Oproti tomu německá spojka „sondern“ má krom „ale“ ještě význam jako „místo toho“ a používá se výhradně po záporu.

V následujících cvičeních si můžete připomenout, osvojit a procvičit používání německých spojek ve větách. Na výběr budete mít vždy několik možností, z nichž však pouze jedna bude správná. Na konci každého cvičení, po odeslání vašich odpovědí, vám bude vmžiku váš test opraven a ohodnocen procenty.

Spojky cvičení

Spojky velmi lehké (14 příkladů)
Podřadicí spojky lehké (10 příkladů)
Spojky dass x weil velmi lehké (16 příkladů)
Dass x ob velmi lehké (13 příkladů)
Als x wenn x wann x ob velmi lehké (18 příkladů)
Als x wenn x wann lehké (16 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností