Německá příslovce

Německá příslovce nejsou nijak zvlášť obtížnou kapitolou německé gramatiky. Příslovce v němčině mají stejnou funkci jako v češtině, rozvíjejí a blíže determinují významové sloveso, přísudek věty, ale můžeme se setkat i příslovci, které se vztahují k podmětu a dále jej rozvíjejí. Z hlediska větného rozboru nalezneme příslovce v příslovečném určení. Pozor! Ne každé příslovečné určení je nutně příslovce!

Příslovce nám odpovídají na otázky Jak? Kdy? Kde? Příslovce, odpovídající na otázku jak? je např. slovo „gern“ (rád): "Ich lese gern". (Můžeme se zeptat: Jak čtu?- rád.) Příslovce odpovídající na otázku kdy? je kupříkladu „heute“ (dnes): „Ich komme heute.“ (Kdy přijdu? –Dnes) Na otázku kde? nám odpovídá např. příslovce „da“ (tady): „Der Mann steht da.“ (Kde stojí? –Tady).

Příslovce tvoříme nejčastěji z přídavných nebo podstatných jmen. Nezapomeňte, že německá příslovce, vzniklá z podstatných jmen, např. dnes, zítra, venku atd. nejsou podstatnými jmény a tak se nepíší s velkým počátečním písmenem!

Příslovce cvičení

Příslovce místa lehké (16 příkladů)
Příslovce času lehké (17 příkladů)
Příslovce způsobu lehké (19 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností