Příslovce času

V tomto cvičení, zaměřeném na procvičení si a osvojení správného používání německých příslovcí času, máte za úkol vybrat z nabídky čtyř možných odpovědí na vynechaných místech ve větách jednu správnou. Vždy je správná pouze jedna odpověď!

Pamatujete, že německá příslovce času nám odpovídají na otázky kdy? Jak dlouho? a vypovídají tedy o tom, kdy něco nastane či jaká je periodicita děje. Příslovce času v němčině jsou např..: heute, morgen, gestern, bisher, seitdem, jetzt, zuerst, vorher, danach, dann, nie, gerade a lange.

Gramatická cvičení

Příklad: Heute ist das Wetter schlecht. Morgen wird es besser.
1.) Ich trinke viel Wasser und gehe joggen.

2.) ist Wochenende.

3.) Du rufst deine Oma an.

4.) gehe ich schwimmen, arbeiten.

5.) Ich koche und gehe schwimmen.

6.) stehe ich auf, ziehe ich mich an.

7.) Wir gehen heute Abend ins Konzert. möchte ich noch duschen.

8.) Wir reisen . Wir waren zum Beispiel noch in Paris.

9.) kommt wieder der Sommer. wird es bereits wärmer.

10.) Ich weiß es nicht. Ich sage dir Bescheid.

11.) gehen wir Schwimmen, haben wir Oma besucht.

12.) Gehen wir noch etwas trinken?

13.) ist ein schöner Tag, war das nicht so.

14.) hat jemand an unserer Tür geklingelt.

15.) Ich versuche dich seit Tagen zu erreichen.

16.) Es ist spät. Es ist bereits 20 Uhr.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Příslovce"