Koncovky přídavných jmen

V následujícím cvičení je vaším úkolem vepsat správnou formu německých přídavných jmen, uvedených v závorce za větou, do vynechaných částí vět. Prosím, dodržujte pořadí vyplňovaných slov tak, aby korespondovalo s pořadím v závorce.

Při vyplňování cvičení si dávejte pozor, aby vámi vepsaná německá přídavná jména měla správnou koncovku, vzhledem k rodu a pádu podstatného jména, k němuž se vztahují! Toto cvičení vám pomůže rozvinout a upevnit vaši aktivní znalost německých přídavných jmen a jejich koncovek.

Gramatická cvičení

Příklad: Die schöne Frau spricht mit dem lieben Mann [schön / lieb]

1.) Eine Reise ist ein Geschenk für Menschen. [schön / lieb]

2.) Deutschland ist ein Land mit Einwohnern. [groß / viel]

3.) Die eine Wurst gebe ich dem Hund, die andere bekommt der Hund. [klein / groß]

4.) Fährst du mit dem Auto deines Bruders? [schnell / groß]

5.) Wie heißt das Lied? Das ist das Lied von Elton John. [schön / neu]

6.) Das Mädchen spielt mit seiner Freundin. [jung / neu]

7.) Es liegt Schnee auf dem Berg und regnet auf dem Hügel. [hoch / klein]

8.) Meine Tochter ist ein Mädchen und hat einen Freund. [nett / nett]

9.) Berlin ist eine Stadt und eine Stadt. [schön / groß]

10.) Ich wünsche euch einen Tag und eine Nacht. [schön / gut]

11.) Hattest du eine Reise mit deinem Freund? [schön / neu]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt