Modální slovesa

Němčina rozeznává sedm modálních sloves. Těmi jsou: dürfen (smět), können (moci či umět), mögen (mít rád), müssen (muset), sollen (mít povinnost), wollen (chtít) a wissen (vědět). Modální či způsobová slovesa v němčině se od ostatních sloves odlišují vlastní specifickou nepravidelností v časování.

V následujícím cvičení si můžete otestovat, do jaké míry ovládáte časování modálních sloves v němčině.

Gramatická cvičení

1.) Du . (nicht sollen + stehlen)

2.) Du dein Zimmer aufträumen. (müssen + aufträumen)

3.) Du . (nicht können + lesen)

4.) Ich morgen . (müssen + arbeiten)

5.) Ihr eure Hausaufgaben (müssen + machen)

6.) Du ein neues Auto ? (wollen + kaufen)

7.) Der alte Mann mit dem Auto . (nicht dürfen + fahren)

8.) Ich ein Wasser . (mögen + trinken)

9.) Wir Deutsch lernen. (möchten + lernen)

10.) Ihr euch nicht streiten (nicht dürfen + streiten)

11.) Mein Bruder (nicht können + lesen)

12.) Wer ein Eis ? (wollen + essen)

13.) Meine Eltern mit mir spielen. (sollen + spielen)

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Slovesa & časování"