Sein

V tomto cvičení si začínající studenti němčiny mohou procvičit správné časování jednoho z nejdůležitějších německých sloves, slovesa „sein“ (být). Německé sloveso „sein“ je nepravidelným slovesem, což znamená, že při jeho časování dochází nejen ke změně koncové části slovesa, ale mění se celý jeho slovní základ, (ich bin, wir sind- já jsem, my jsme)

Vaším úkolem v tomto cvičení je doplnit do prázdných polí správně vyčasované německé sloveso „sein“, podle podmětu každé věty.

Gramatická cvičení

Příklad: Seid ihr hungrig? Nein, aber wir sind sehr durstig.
1.) ihr zum Abendessen zurück?

2.) Wo London? London, Manchester und Liverpool Städte in England.

3.) Meine Eltern einkaufen und meine Schwester auch nicht zu Hause.

4.) Wir froh, dass ihr gut aus dem Urlaub zurückgekommen .

5.) Wer du ? Wer deine Eltern?

6.) Wie spät es? Wann wir zu Hause?

7.) Ich hier alleine, ihr hier zu zweit.

8.) Ich in Deutschland geboren, aber mein Vater Engländer.

9.) Morgen Weihnachten und die ganze Familie zu Hause.

10.) Seine Schuhe neu, seine Hose es nicht.

11.) Wie Ihr (formal) Name? Woher Sie?

12.) Mir schlecht. Wo hier die Toiletten?

13.) Meine Augen blau, meine Haare blond.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Slovesa & časování"