Odpovědi na otázky

V tomto cvičení je vaším úkolem správně porozumět položené otázce, německému tázacímu zájmenu či tázacímu příslovci a z nabídky čtyř možných odpovědí vybrat tu správnou, která se hodí k položené otázce. Správná odpověď je vždy pouze jedna.

Gramatická cvičení

Příklad: Weil mir die Farbe gefällt. hast du dir ein blaues Auto gekauft?
1.) Woher kommst du?

2.) Wann kommst du nach Hause?

3.) In welchem Land befindet sich London?

4.) Hier stehen drei Autos. Welches ist dein Auto?

5.) Wer von diesen Männern ist dein Vater?

6.) Wohin fliegst ihr in den Urlaub?

7.) Warum hast du keine Freundin? ich noch nicht die richtige Frau getroffen habe.

8.) Wem gehört diese Tasche?

9.) Warum wohnst du in Berlin?

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt