Podřadicí spojky

Podřadicí spojky v němčině používáme stejně jako v češtině k připojení vedlejších vět k větě hlavní. Vedlejší věty, z hlediska větné stavby obsahují předmět a sloveso, ale nemohou stát samy o sobě, jsou závislé na větě hlavní, kterou jakýmsi způsobem rozvíjejí. Např. ve větě „Protože byla unavená, nemohla se dobře soustředit.“, připojuje podřadicí spojka „protože“ vedlejší větu (Protože byla unavená), k větě hlavní (nemohla se dobře soustředit), která na rozdíl od předchozí věty může stát sama o sobě.

Nejčastější podřadicí spojky v němčině jsou: während, nachdem, bis, als, wie, weil, wenn, obwohl, dass, ob, bevor, anstatt, seitdem a sobald. Vaším úkolem je vybrat z nabídky možností správnou spojku a doplnit ji do předepsané věty. Pouze jedna odpověď je vždy správná.

Gramatická cvičení

Příklad: Weißt du, ob morgen das Wetter gut ist?
1.) Ich komme nicht in die Schule, ich krank bin.

2.) Mein Bruder geht nicht in die Schule, er krank ist.

3.) Ich weiß nicht, uns meine Mutter besucht.

4.) ich schlafe, klingelt das Telefon.

5.) Der Zug fährt nicht, zu hoch Schnee liegt.

6.) ich 16 war, reiste ich zum ersten Mal nach England.

7.) Ich kaufe noch ein, ich nach Hause komme.

8.) Ich weiß nicht, ich heute nach Hause komme.

9.) Wir fahren in den Urlaub, wir genug Geld haben.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt