Spojky

Spojky v němčině jsou slovní druhy, které spojují slova, slovní spojení i celé věty do rozvinutých větných celků. Nejpoužívanější německé spojky jsou und, oder, aber, denn, entweder a dass. Pro některé studenty německého jazyka může být náročné zapamatovat si, naučit se a především správně používat německé spojky. Právě pro tyto případy jsme zde připravili následující sadu cvičení, ve kterých si můžete procvičit používání německých spojek v praxi.

Vaším úkolem v těchto cvičeních je vybrat z nabídky čtyř spojek tu správnou a doplnit ji do věty tak, aby byla gramaticky správně a dávala smysl.

Gramatická cvičení

Příklad: Möchst du einen Tee oder einen Kaffee trinken?
1.) Wir fahren in den Urlaub. Mein Vater, meine Mutter ich.

2.) Ich komme nicht in die Schule, ich krank bin.

3.) Ich habe zwei Hunde. Sie heißen Helmut Franz.

4.) Meine Freundin ist intelligent, groß schön.

5.) den roten den blaue Koffer. Ich kann nur einen mitnehmen.

6.) Wir wissen nur noch nicht wohin. nach Spanien nach Frankreich.

7.) Ich würde mich gerne mit dir treffen, ich habe keine Zeit.

8.) Einer wird dich abholen: Entweder mein Bruder mein Vater.

9.) Ich habe keinen Bruder, eine Schwester.

10.) Ich möchte keinen Kaffee, einen Tee.

11.) Wir fahren immer ans Meer, meine Mutter am Strand liegen möchte.

12.) Wir haben nicht viel Geld. Deshalb fliegen wir nicht, fahren mit dem Auto.

13.) Ich liebe Spanien, war noch nie in Madrid.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Spojky"