Tázací zájmena

Pro každou, níže uvedenou větu, vyberte jedno správné německé tázací zájmeno do příkladové věty tak, aby odpověď na ni dávala smysl. Pouze jedna odpověď je vždy správná.

Pamatujte, že německá tázací zájmena jsou používána k tvorbě otázek/tázacích vět a jsou-li ve větě obsažena, pak stojí vždy na prvním místě, např. Wer ist die Dame?

Gramatická cvičení

Příklad: Wem gehört das Auto? Meinem Vater.

1.) geht es dir? Ganz gut und dir?

2.) heißt dein Bruder? Er heißt Fritz.

3.) ist du am liebsten? Pizza!

4.) steht der Eiffelturm? Natürlich in Paris.

5.) heißt der Präsident Deutschlands? Joachim Gauck.

6.) steht dein Auto? Hier, neben der Straße.

7.) bist du nicht in der Schule? Weil ich krank bin

8.) hoch ist der Eiffelturm? Mindestens 300 Meter.

9.) ist dein Beruf? Ich bin Maler.

10.) wurde Deutschland das erste Mal Fußballweltmeister? 1954.

11.) kommt ihr? Wir kommen aus England.

12.) ist größer? Karl oder Helmut? Ich glaube Helmut ist größer.

13.) gehört das schöne Haus? Meinem Onkel.

14.) fährt dieser Zug? Der Zug fährt nach Italien.

15.) gehst du? In die Schule.

16.) Auto ist das? Das ist das Auto meines Bruders.

17.) liebst du? Ich liebe Theresa.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt