Zvratná zájmena

Vyberte jednu ze čtyř možností německých zvratných zájmen a dokončete větu tak, aby dávala smysl a byla správně. Pamatujte, že německá zvratná zvratná zájmena odkazují zpět k větnému podmětu a proto musí nést odpovídající tvar, tedy osobu, číslo a pád. Německými zvratnými zájmeny jsou např. mich, mir, dich, sich atd. Dávejte si pozor na správný pád zvratných zájmen, zda si je příkladová věta žádá v dativu či akuzativu.

Gramatická cvičení

Příklad: Er kann sich das nicht vorstellen. [sich vorstellen]
1.) Ich dusche nach dem Aufstehen. [sich duschen]

2.) Wir freuen auf das nächste Weihnachtsfest. [sich freuen]

3.) Wir interessieren für Kunst. [sich interessieren]

4.) Wir waschen die Hände vor dem Essen. [sich waschen]

5.) Ich freue auf die Reise nach London. [sich freuen]

6.) Er freut über sein Geschenk. [sich freuen]

7.) Ich ziehe an. [sich anziehen]

8.) Er putzt seine Zähne und zieht [selbst] an. [sich putzen / sich anziehen]

9.) Sie bewegt selten. [sich bewegen]

10.) Du interessierst für Sport [sich interessieren]

11.) Du interessierst für Kunst? [sich interessieren]

12.) Ich habe für einen neuen Job beworben. [sich bewerben]

13.) Du findest schön. [sich finden]

14.) Sie können nicht entscheiden. [sich entscheiden]

15.) Meine Eltern sehen einen Film im Kino an. [sich ansehen]

16.) Ich wasche meine Haare. [sich waschen]

17.) Ich ziehe die Schuhe an. [sich anziehen]

18.) Du nimmst viel Zeit für deine Kinder. [sich nehmen]

19.) Ich überlege es . [sich überlegen]

20.) Hast du es schon überlegt. [sich überlegen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Zájmena"