Nominativ

Nominativ je nejvíce užívaným německým pádem. V češtině odpovídá německý nominativ prvnímu pádu, na který se ptáme otázkou kdo/co? Nominativ představuje většinou podmět ve větě, což znamená, že osoba, zvíře nebo věc, která je činitelem děje věty, např. „Der Hund läuft schnell.“ (Pes běhá rychle.) Dávejte si pozor na věty, jež užívají slovesa jako rovnítka mezi dvěma nominativy, např.: „Die Frau ist die Ärztin.“ (Ta žena je lékařka).

V následujícím cvičení si budete procvičovat správné užití německých členů, zájmen a přídavných jmen v nominativu. Vaším úkolem je vybrat z nabídky správné potřebné slovo v nominativu tak, aby zapadlo do zbytku věty.

Gramatická cvičení

Příklad: Der große Hund ist gefährlich.
1.) Handy funktioniert nicht richtig.

2.) arbeite morgen sicher nicht.

3.) hat meine tollen Schuhe an.

4.) Tante isst furchtbar gerne Knoblauch.

5.) Hund von David ist sehr groß.

6.) Blume ist eine Rose.

7.) Katze klettert gerne auf den Baum.

8.) Geschwister laufen schnell davon.

9.) Morgen wollen zusammen einkaufen gehen.

10.) Schwester ist sehr nett und freundlich.

11.) Hemd passt gut zur grauen Hose.

12.) Hund jagt die Katze des Nachbarn.

13.) Knoblauch stinkt in der ganzen Küche.

14.) Dort spielen Kinder mit meiner Katze.

15.) Kinder sind jeden Tag am Spielplatz.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Pády a skloňování"