Německá zájmena: Genitiv

Následující cvičení vám pomůže procvičit si a osvojit správné používání genitivu, tedy druhého pádu, v německých osobních, přivlastňovacích a vztažných zájmenech.

Zatímco přivlastňovací zájmena sama o sobě slouží jako genitiv osobních zájmen. Předcházejí-li přivlastňovací zájmena v genitivu podstatným jménům v genitivu, pak vyžadují tato přivlastňovací zájmena speciální koncovku.

Genitiv přivlastňovacích zájmen vychází z genitivu neurčitého členu „ein“, k němuž se u přivlastňovacích zájmen v mužském a středním rodě přidává koncovka „s/es“. Vztažná zájmena v genitivu mají naprosto jedinečnou formu „dessen“- pro mužský a střední rod a „daren“- pro ženský rod a množné číslo všech rodů.

Gramatická cvičení

Příklad: Während des Morgens wurde das Auto meiner Mutter gestohlen.
1.) Wegen Unwetters wurde das Konzert Gruppe abgesagt.

2.) Während Regens waren alle Fenster Hauses geschlossen.

3.) Unweit Hauses ist das Geschäft Mannes.

4.) Südlich Stadt waren viele Gebäude Firma.

5.) Trotz Krankheit hat der Sohn Schwester Fußball gespielt.

6.) Der Kollege Vaters arbeitet viel außerhalb Arbeitszeit.

7.) Wegen Regens klebte viel Schmutz an den Fenstern Hauses.

8.) Trotz der kleinen Verletzung freut er sich Lebens.

9.) Das Kind Freundin sagte zwei Verse Gedichte auf.

10.) Am Dach Hauses saß die Katze Kinder.

11.) Die Spiele Kinder machen trotz Regens allen Spaß.

12.) Wegen Reise passe ich anstelle Schwester auf die Katze auf.

13.) Das neue Haus Familie ist nahe Heimat.

14.) Der Opa Kindes erinnert sich gerne Jugend.

15.) Der Name Jungen stammt Wissens aus der Bibel.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Pády a skloňování"