Aus x von

Vaším úkolem v tomto cvičení je vybrat správnou německou předložku, aus x von, do následujících příkladových vět. Obě tyto německé předložky, aus i von, lze do češtiny přeložit jako „z/ze“. Používáme-li však předložku „aus“, máme na mysli národnost, např. „Ich komme aus Deutschland.“- Pocházím z Německa. Oproti tomu předložka „von“ značí, přichází-li něco z nějakého místa: „Ich komme von dem Bahnhof.“- Jdu z nádraží.

Gramatická cvičení

Příklad: Er ist von Berlin nach München gefahren.
1.) Er ist Amerikaner. Er kommt Amerika.

2.) hier bis nach Hause habe ich es nicht weit.

3.) Ich habe meiner Oma ein Geschenk bekommen.

4.) Wir sind Freitag bis Samstag im Urlaub.

5.) Der Eiffelturm ist Metall (Stahl) gebaut.

6.) Wir kommen unserer Oma.

7.) Ich komme der Arbeit.

8.) Jetzt kommt der erste Passagier dem Flugzeug.

9.) Im komme dem Haus heraus.

10.) wem kommst du?

11.) Er kommt Arbeiten.

12.) Du bist schon wieder krank. Das kommt vielen Rauchen.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt