Předložky místní

V následujícím cvičení jsou vynechána prázdná pole, do nichž musíte doplnit správnou německou místní předložku. Mějte na paměti, že některé německé předložky jsou používány výlučně s dativem, např. aus, von, nach, zu, atd. Dále nezapomeňte, že chcete-li vyjádřit svou národnost, stát, odkud pocházíte, použijete německou předložku aus , zatímco popisujete-li směr vaší cesty, použijete předložky von a nach.

Německé předložky nach a zu znamenají obě v češtině předložku „k/ke“. „Nach“ se používá při popis zeměpisných poloh, umístění a směrů a „zu“ ve všech ostatních případech kromě nich. Předložku „zu“ můžeme také takzvaně „stáhnout“ v kombinaci se členem dem- zum.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich gehe durch die Tür und stehe vor dir.
1.) Wir fliegen London.

2.) Ich sitze dem Stuhl.

3.) Am Wochenende fahren wir unserer Oma.

4.) Woher kommst du? Ich komme der Schule.

5.) Wir fahren seit einer Stunde dem Fluss .

6.) Um Spanien zu kommen, müssen wir Frankreich fahren.

7.) Am Montag muss ich wieder die Schule gehen.

8.) Danach fahren wir Meer.

9.) Meine Mutter ist bereits Hause angekommen. Ich gehe jetzt Hause.

10.) Ich schlage die Wand.

11.) Mein Vater ist gerade Doktor gekommen.

12.) Ich bin morgen Arzt.

13.) Der Zug fährt nach Hamburg.

14.) Der Einbrecher geht das Haus und sucht einem offenen Fenster.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt