Předložky se 3. a 4. pádem

Existují některé německé předložky, které lze používat jak v dativu, tak v akuzativu, tedy se třetím i čtvrtým pádem. To, jaký pád následujícího členu, přídavného jména nebo zájmena zvolíte, pak zcela závisí na kontextu věty. Napíšete-li danou německou předložku se třetím pádem, pak se docela změní význam věty, než když jí napíšete se čtvrtým pádem, např. „dej to pod stůl x je to pod stolem“. Lze říci, že akuzativ vyjadřuje neměnnou polohu předmětu, zatímco dativ používáme v případě popisu směru pohybu. Příkladem takovýchto obojetných německých předložek jsou např.: an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen.

V následujícím cvičení je vaším úkolem vybrat správný tvar členu, následujícího po předložce v nabídce tak, aby věta dávala smysl. Pouze jedna odpověď je vždy správně.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich fahre mit meinem Fahrrad in die Schule.
1.) Tisch steht ein Teller und eine Tasse.

2.) Die Lampe hängt Tisch.

3.) Der Baum steht Haus.

4.) Jetzt steht meine Tasche Tisch.

5.) Die Uhr hängt Wand.

6.) Haus wohnen fünf Personen.

7.) In Haus sitzt ein alter Mann.

8.) Das Messer liegt Gabel.

9.) Ich stehe Mutter und Vater.

10.) Auto versteckt sich eine Katze.

11.) Du fährst nächste Woche Urlaub.

12.) Ich setzte mich freien Stuhl.

13.) Ich stelle meine Tasche Tisch.

14.) Heute gehe ich Schule, morgen bin ich nicht Schule.

15.) Ich springe Zaun in den Garten.

16.) Ich setzte mich Bruder.

17.) Ich sende einen Brief Vater.

18.) Ich stelle mich Haus.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Předložky"