Trpný rod v minulém čase jednoduchém

Trpný rod v minulém čase jednoduchém, tzv. préteritu, naleznete nejčastěji v tisku. Užití trpného rodu v minulém čase jednoduchém signalizuje děj, který proběhl nebo probíhal v minulosti, ale nijak blíže nespecifikuje, zda netrvá stále až do současnosti.

Tvorba trpného rodu v préteritu vypadá následovně:

(podmět)+(wurde)+(předložka se zájmenem)+(příčestí minulé významového slovesa)

"Es wurde von mir geschrieben."

Vaším úkolem v tomto cvičení je převést uvedené věty z činného rodu do trpného. Trpný rod sloves pak vypište do připravených prázdných míst ve větách vedle.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich mochte meine Nachbarin. Meine Nachbarin wurde von mir gemocht.
1.) Meine Mutter fragte mich. Ich von meiner Mutter .

2.) Er spielte die Gitarre. Die Gitarre von ihm .

3.) Wir reparierten unser Auto. Unser Auto von uns .

4.) Ich schrieb das Buch. Das Buch von mir .

5.) Du legtest das Geschenk auf den Tisch. Das Geschenk wurde von auf den Tisch .

6.) Sie machte selbst ihre Hausaufgaben. Ihre Hausaufgaben wurde von selbst .

7.) Ich lernte das Alphabet. Das Alphabet .

8.) Du liebtest deine Eltern. Deine Eltern von dir .

9.) Ich fütterte meinen Hund. Mein Hund wurde mir .

10.) Ich begrüßte meine Lehrerin. Meine Lehrerin von mir .

11.) Meine Mutter kochte das Abendessen. Das Abendessen .

12.) Ein Mann kaufte unser Auto. Unser Auto .

13.) Die Schlange aß eine Maus. Eine Maus .

14.) Sie wusch den Hund. Der Hund .

15.) Der Verkäufer nahm das Geld. Das Geld .

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Trpný rod"