Trpný rod stavový

Trpný rod stavový používáme v němčině k popisu děje, který se odehrál v minulosti a do přítomnosti zasahuje již pouze svými následky. Jedná se tedy o děj dokončený, který v češtině označujeme jako dokonavý. Trpný rod stavový tvoříme v němčině podle následující formule: (podmět)+(vyčasované sloveso „sein“)+(příčestí minulé významového slovesa)

"Es ist geschrieben."

V tomto cvičení je vaším úkolem převést věty v činném rodě do trpného stavového. Po dokončení cvičení odešlete své řešení a náš systém vám okamžitě automaticky opraví vaše odpovědi a zobrazí správné výsledky.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich habe keinen Schlüssel. Die Tür ist geschlossen. [schließen]
1.) Wir haben nichts mehr. Alles ist . [essen]

2.) Fünf Minuten sind vorüber. Die Eier sind . [kochen]

3.) Der Zimmerservice war da. Unsere Betten sind . [machen]

4.) Der Kuchen ist - nicht selbst gebacken. [kaufen]

5.) Euer Auto war kaputt, ist jetzt aber . [reparieren]

6.) Alle Flaschen Bier sind . [trinken]

7.) Auch das Badezimmer ist . [putzen]

8.) Das Herz meines Vaters ist . [operiert]

9.) Das Buch ist . [schreiben]

10.) Frische Luft! Alle Fenster sind . [öffnen]

11.) Der Bundespräsident ist . [wählen]

12.) Ich war beim Friseur. Meine Haare sind . [schneiden]

13.) Du bist nicht schmutzig. Du bist . [waschen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Trpný rod"