Trpný rod v přítomném čase

rpný rod v přítomném čase, na který je zaměřené toto gramatické cvičení, je také známý pod jménem trpný rod průběhový. Tímto trpným rodem jsou v němčině označovány všechny děje, mající jistou kontinuitu do současnosti.

V přítomném čase je trpný rod v němčině tvořen podle následujícího vzorce:

(podmět)+(wird)+(předložka se zájmenem)+(příčestí minulé významového slovesa)

„Es wird von mir geschrieben"

Vaším úkolem v následujícím cvičení je převést věty z činného rodu do trpného, správným převedením slovesa v činném rodě do trpného. Správný tvar slovesa v trpném rodě pak vypište do vynechaných míst ve větě.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich frage meinen Bruder. Mein Bruder wird von mir gefragt.

1.) Ihr öffnet die Tür. Die Tür wird euch .

2.) Ich sehe dich. Du von mir .

3.) Wir fahren das Auto in die Garage. Das Auto wird von in die Garage .

4.) Ein Mann fragt mich nach dem Weg. Ich von einem Mann nach dem Weg .

5.) Das Huhn legt ein Ei. Ein Ei vom Huhn .

6.) Du liest ein Buch. Das Buch von dir .

7.) Ich liebe meinen Hund. Mein Hund von mir .

8.) Ich koche die Suppe. Die Suppe .

9.) Ich repariere das Auto. Das Auto von mir .

10.) Du spielst das Klavier. Das Klavier .

11.) Ich verkaufe mein Fahrrad. Mein Fahrrad .

12.) Ich nehme den Schlüssel. Der Schlüssel .

13.) Der Frisör schneidet meine Haare. Meine Haare vom Frisör .

14.) Meine Freundin isst ein Ei. Ein Ei .

15.) Ich gieße die Blumen. Die Blumen .

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt