Infinitiv německých sloves

Infinitiv neboli základní tvar slovesa poznáte tak, že u něj nelze určit osoba, číslo ani slovesný čas. V němčině pak navíc končí většina sloves v infinitivu koncovkou-en.

Znát infinitiv německých sloves je nutné nejen k porozumění jazyku, ale i k vytváření různých slovesných časů, u nichž se často bez infinitivu neobejdete, nehledě na to, že infinitiv sloves se vyskytuje i při běžné mluvě v přítomném čase- např. po modálním slovese.

Zda ovládáte infinitiv německých sloves-jste schopni porozumět psanému textu (víte, jaké sloveso je užito) si můžete vyzkoušet v následujícím cvičení:

Gramatická cvičení

Příklad: Ein Mann fragt mich nach dem Weg. Infinitive: fragen
1.) Er isst einen Apfel. Infinitive:

2.) Meine Mutter trägt keine Brille. Infinitive:

3.) Er fährt mit dem Fahrrad. Infinitive:

4.) Meine Freundin gibt mir einen Kuss. Infinitive:

5.) Siehst du das rote Auto? Infinitive:

6.) Hat jemand eine Frage? Infinitive:

7.) Wir sind gute Freunde. Infinitive:

8.) Seid ihr in der Schule? Infinitive:

9.) Er lässt seinen Hund alleine. Infinitive:

10.) Wie alt bist du? Infinitive:

11.) Mein Vater ist älter als meine Mutter. Infinitive:

12.) Willst du nach Hause? Infinitive:

13.) Wer wird Weltmeister? Infinitive:

14.) Sie nimmt ihr Geschenk. Infinitive:

15.) Wann wirst du 18? Infinitive:

16.) Wer liest das Gedicht vor? Infinitive:

17.) Ich weiß wer das ist. Infinitive:

18.) Kannst du mir bitte helfen? Infinitive:

19.) Ich mag Äpfel und Kirschen. Infinitive:

20.) Er muss seine Hausaufgaben machen. Infinitive:

21.) Ich stehe morgens um 7 Uhr auf. Infinitive:

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"