Skloňování podstatných jmen & členů

Německá podstatná jména a jejich členy řadíme k ohebným slovním druhům, což znamená, že je můžeme skloňovat. Z toho vyplývá, že jak německá podstatná jména v některých pádech, tak především členy podstatných jmen v němčině mění svůj tvar, v závislosti na tom, nacházejí-li se v nominativu, genitivu, dativu či akuzativu.

Vaším úkolem v následujícím gramatickém cvičení je doplnit na vynechaná místa ve větách správný tvar členu a podstatného jména v závorce. Dodržujte pořadí vyplňovaných slov tak, jak jsou uvedena v závorce uvedena.

Gramatická cvičení

Příklad: Hier ist der Mann. Siehst du den Mann? [der Mann / der Mann]
1.) Sie ist meiner Frau. [die Tochter / der Bruders]

2.) Das ist in der glücklich sind. [die Stadt / die Menschen]

3.) Wer ist , die mit spazieren geht. [die Frau / der Hund]

4.) steht an . [der Mann / die Straße]

5.) Er ist , die neben uns steht. [der Mann / die Frau]

6.) Mein Vater gibt . [der Hund / das Essen]

7.) Wem Gehört neben ? [das Auto / das Haus]

8.) Mein Bruder ist der beste Schüler . [die Schule]

9.) Er gibt ihr und für das neue Auto. [die Blumen / der Schlüssel]

10.) Fußball ist . [der Sport / die Deutschen]

11.) Der Mann geht mit in . [der Hund / der Garten]

12.) Gibst du und etwas Geld? [der Mann / die Frau]

13.) Dieses Auto gehört , das andere . [der Vater / die Mutter]

14.) Wir haben auf gestellt. [das Auto / der Parkplatz]

15.) Das ist das Haus und das ist das Haus . [der Sohn / die Eltern]

16.) Die Küche ist das schönste Zimmer . [das Haus]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Podstatná jména & členy"