Určitý člen v němčině

Určitý člen v němčině slouží k tomu, aby konkrétně definoval určitý předmět-podstatné jméno. Určitý člen v němčině použijeme, hovoříme-li o němčem, co je všem dobře známé, či o čem jsme se zmiňovali již v minulé promluvě. Německé určité členy do češtiny nepřekládáme, kdybychom však chtěli, mohli bychom je nahradit ukazovacími zájmeny der- ten, die- ta, das- to, die- ti, ty, ta. Člen určitý v němčině mění svůj tvar v závislosti na pádu podstatného jména, ke kterému se vztahuje.

V následujícím cvičení doplňte k německým podstatným jménům odpovídající člen určitý. Věnujte pozornost správnému rodu podstatného jména a také pádu, ve kterém se podstatné jméno nachází!

Gramatická cvičení

Příklad: Die Frau spricht mit dem Mann

1.) Mann spricht mit schönen Frau.

2.) Fenster und Tür stehen offen.

3.) Das sind Schuhe Mutter.

4.) Hund spielt mit Katze.

5.) Freund meiner Schwester geht nicht mehr in Schule.

6.) Wem gehört Haus mit großen Fenster? [das Fenster = singular]

7.) Das ist Haus Hundes.

8.) Die Schule ist größte Haus Stadt.

9.) Mir gehört gelbe Auto, das neben Haus steht.

10.) Vor Haus steht neue Auto.

11.) Der Sohn gibt Vater und Mutter einen Kuss.

12.) Der Junge mit roten Hemd und blauen Hose.

13.) Neben Baum steht Freund meiner Schwester.

14.) Wir spielen in Zimmer Bruders.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt