Německá podstatná jména: plurál

Převádíme-li německá podstatná jména ze singuláru do plurálu, dochází často k významným změnám v tvaru samotného podstatného jména i v  užití či neužití členu, např. das Buch-> die Bücher. V některých případech však dochází pouze ke změně užití členu podstatného jména, zatímco jméno samo zůstává v nezměněné podobě.

Vaším úkolem v tomto cvičení je převést uvedená podstatná jména v nominativu s jejich určitými členy z jednotného čísla do množného. Věnujte pozornost tomu, kdy dochází ke změně vně podstatného jména a kdy přejímá koncovky: - n, -en, -s, -e nebo –er.

Gramatická cvičení

Příklad: der Satz - die Sätze, die Woche - die Wochen

1.) die Minute - die , die Sekunde - die

2.) die Frage - die , die Antwort - die

3.) das Kind - die , der Mensch - die

4.) das Auto - die , die Straße - die

5.) das Jahr - die , die Stunde - die

6.) der Junge - die , das Mädchen - die

7.) der Mann - die , die Frau - die

8.) das Buch - die , die Zeitung - die

9.) das Geschäft - die , die Schule - die

10.) der Tag - die , der Monat - die

11.) das Zimmer - die , das Bett - die

12.) der Schuh - die , die Hand - die

13.) der Freund - die , die Freundin - die

14.) der Bruder - die , die Schwester - die

15.) die Nacht - die , das Büro - die

16.) der Vater - die , die Mutter - die

17.) das Fenster - die , die Tür - die

18.) das Beispiel - die , das Land - die

19.) das Haus - die , der Baum - die

20.) der Sohn - die , die Tochter - die

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt