Neurčitý člen v němčině

Neurčitý člen v němčině používáme, hovoříme-li o něčem obecném, blíže nespecifikovaném, o něčem, o čem jsme nikdy před tím nemluvili či o nějaké kategorii. Německý neurčitý člen má podobu pro ein v mužském rodě, eine v ženské a ein ve středním rodě. V množném čísle se neurčitý člen v němčině nevyskytuje.

Neurčité členy v němčině se dají skloňovat, což znamená, že mění svůj tvar v jednotlivých pádech. Vaším úkolem v tomto cvičení je doplnit správný tvar německého neurčitého členu k podstatným jménům. Věnujte dobrou pozornost nejen rodu podstatného jména, ale i jeho pádu, který mění tvar neurčitého člen v němčině.

Gramatická cvičení

Příklad: Eine Frau spricht mit einem Mann
1.) Auf dem Stuhl sitzt Mann und daneben sitzt Frau.

2.) Vor unserem Haus sitzt Katze, die mit roten Ball spielt.

3.) Diese Tasse ist Geschenk Freundes.

4.) Meine Mutter liest Buch und schaut Film.

5.) Der Mann Freundin hat Auto gewonnen.

6.) Mein Bruder hat sich mit Frau getroffen.

7.) In meinem Zimmer steht Tisch mit Computer.

8.) Im Garten spielt Junge und Mädchen.

9.) Das ist das Auto Freundin.

10.) Tages werde ich reich sein.

11.) Ich gebe Mann Apfel.

12.) Unser Haus steht neben Straße und neben Baum.

13.) Er aß ich Apfel, der seiner Freunde gehörte.

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Podstatná jména & členy"