Budoucí čas (fururum I)

Německý budoucí čas- futurum 1, patří do skupiny složených slovesných časů, neboť se neobejde bez pomocného slovesa „werden“. Tento budoucí čas v němčině používáme k označení uzavřených, ne-stoprocentně plánovaných dějů (jistou budoucnost, např. „zítra půjdu nakoupit“, můžeme vyjádřit přítomným časem). Budoucí čas tedy používáme spíše pro případy, kdy budoucí děj není naprosto jistý, jedná-li se např. o spontánní rozhodnutí či nápad. Záměna času futurum I s časem přítomným není velkou chybou.

Jak se tvoří futurm I v němčině? Za větný podmět umístíte sloveso „werden“ v osobě a čísle odpovídajícím podmětu. Na konec věty pak přijde významové sloveso v infinitivu, např. „Ich werde/Du wirst/Er wird/Wir werden/Ihr wird/Sie werden mit meinem Bruder spielen.“

Gramatická cvičení

Příklad: Morgen werde ich 18 und alle meine Freunde werden mit mir feiern.

1.) Ich feiern, leider du nicht kommen.

2.) Mein Bruder mich besuchen, deshalb ich kochen.

3.) Meine Eltern morgen wandern gehen, ich aber nicht mitgehen.

4.) Wir uns wiedersehen. Weißt du schon, wann du hier sein ?

5.) Morgen ich früh . [aufstehen]

6.) Wann du nach New York ? [fliegen]

7.) Meine Freundin ein Buch . [schreiben]

8.) Meine Schwester und ich morgen in die Schule . [gehen]

9.) Es morgen regnen, deshalb ihr nicht kommen.

10.) Sie kennen nicht den Weg. sie ? [ankommen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt