Plusquamperfektum (předminulý čas)

Německý slovesný čas předminulý může dělat studentům obtíže, neboť jako slovesný čas v češtině neexistuje- překládá se jako minulý. Co tedy znamená předminulý čas neboli plusquamperfektum? Tímto časem v němčině označujeme minulé děje, které proběhly ještě před tím, než minulost, o níž hovoříme. Oba tyto děje se však odehrávaly v minulosti a v ní taktéž skončily. Např.: Nachdem ich die Fahrkarte gekauft hatte, ging ich nach Hause. – Poté, co jsem si koupila jízdenku, jela jsem domů.

Plusquamperfektum se tedy, jak vidíte na příkladu, používá pro děj, zasazený hlouběji v minulosti, zatímco děj, který následoval po něm je v préteritu (ging ich…).

Předminulý čas je v němčině tvořen podobně jako perfektum-předpřítomný čas, ovšem s tím rozdílem, že vyčasovaná pomocná slovesa sein/haben jsou v préteritu- minulém čase jednoduchém. Významové sloveso pak v porovnání s perfektem nedoznává žádné změny, tvoří jej předpona ge- a koncovka podle (ne)pravidelnosti slovesa.

Gramatická cvičení

Příklad: Ich hatte gerade geschlafen, als jemand an der Tür klingelte. [schlafen]
1.) ihr gestern meine Mutter ? [sehen]

2.) Wir einen Hund und eine Katze . [haben]

3.) Du keine Zeit . [haben]

4.) Sie (=Meine Schwester) bereits vor der Schule . [essen]

5.) Ich gestern meinen Schlüssel . [vergessen]

6.) Er nach Berlin . [fahren]

7.) Ihr damals ohne mich nach Hause . [gehen]

8.) Du nie mit mir spielen . [wollen]

9.) Wir nach Amerika . [fliegen]

10.) Ihr nicht , dass wir bereits zu Hause waren. [wissen]

11.) Wir warten . [müssen]

12.) Du nicht Tennis spielen . [können]

13.) Wir nicht zu Hause , also du uns besuchen kamst. [sein]

14.) Wer meinen Schlüssel ? [nehmen]

15.) Ihr zu spät . [kommen]

16.) Ich gerade 18 , als ich meine Freundin heiratete. [werden]

17.) Ich früh . [aufstehen]

18.) Sie Deutsche nicht . Das änderte sich, als sie nach Berlin kam. [mögen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"