Perfektum - předpřítomný čas

Německý předpřítomný čas, neboli perfektum, jakkoli zní složitě, patří k základním, jednodušším slovesným časům s vysokou mírou využití. Perfektem v němčině vyjadřujeme děje minulé, např. Ich habe dir schon gestern geantworten. – Odpověděl jsem ti už včera.

Perfektum patří ke složeným slovesným časům, což znamená, že se neobejde bez pomocných sloves (v tomto případě sien/haben) v příslušném tvaru, odpovídajícím osobě a číslu větného podmětu. Významové sloveso pak téměř vždy (až na výjimky sloves s vlastní předponou např. wiederholen) přijímají předponu ge- a mění svou koncovku, případně zůstává v infinitivu- pravidelná x nepravidelná slovesa).

Ačkoli většina sloves je v perfektu doprovázena pomocným slovesem „haben“, existuje i několik sloves, tzv. pohybových, která jsou uváděná pomocným slovesem „sein“, např. gehen, kommen, laufen, springen, rennen, bleiben atd.)

Gramatická cvičení

Příklad: Ich habe heute sehr lange geschlafen. [schlafen]
1.) Ihr unseren Lehrer nicht . [mögen]

2.) Ich zur Schule gehen . [sollen]

3.) Keiner meiner Lehrer Müller . [heißen]

4.) Ihr es . [wissen]

5.) Wir immer die besten Freunde . [sein]

6.) Mein Vater war da. Er aber nicht lange . [bleiben]

7.) Wer hat meine Tasche ? [finden]

8.) Ihr das Geld und nie zurückgegeben. [nehmen]

9.) Wir das nicht . [müssen]

10.) Meine Eltern mich spielen . [lassen]

11.) Ich diese Aufgabe nicht . [können]

12.) Meine Eltern spät nach Hause . [kommen]

13.) Mein Vater dich nach Hause . [bringen]

14.) Gestern wir zur Schule . [gehen]

15.) Letztes Jahr ich nicht in den Urlaub . [fahren]

16.) Goethe Faust . [schreiben]

17.) Das ich Ihnen doch . [sagen]

18.) Er ein Buch . [schreiben]

19.) Gestern hatte mein Bruder fast einen Unfall. Er Glück . [haben]

20.) Letzte Woche ich Tennis . [spielen]

21.) Meine Mutter mir den Schlüssel . [geben]

22.) Wir den neuen Film noch nicht . [sehen]

23.) Du die ganze Pizza ? [essen]

24.) Ich alle Bücher von Shakespeare . [lesen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"