Perfektum - předpřítomný čas

Německý předpřítomný čas, neboli perfektum, jakkoli zní složitě, patří k základním, jednodušším slovesným časům s vysokou mírou využití. Perfektem v němčině vyjadřujeme děje minulé, např. Ich habe dir schon gestern geantworten. – Odpověděl jsem ti už včera.

Perfektum patří ke složeným slovesným časům, což znamená, že se neobejde bez pomocných sloves (v tomto případě sien/haben) v příslušném tvaru, odpovídajícím osobě a číslu větného podmětu. Významové sloveso pak téměř vždy (až na výjimky sloves s vlastní předponou např. wiederholen) přijímají předponu ge- a mění svou koncovku, případně zůstává v infinitivu- pravidelná x nepravidelná slovesa).

Ačkoli většina sloves je v perfektu doprovázena pomocným slovesem „haben“, existuje i několik sloves, tzv. pohybových, která jsou uváděná pomocným slovesem „sein“, např. gehen, kommen, laufen, springen, rennen, bleiben atd.)

Gramatická cvičení

Příklad: Ich habe heute sehr lange geschlafen. [schlafen]
1.) Goethe Faust . [schreiben]

2.) Wer hat meine Tasche ? [finden]

3.) Er ein Buch . [schreiben]

4.) Mein Vater dich nach Hause . [bringen]

5.) Das ich Ihnen doch . [sagen]

6.) Gestern wir zur Schule . [gehen]

7.) Wir das nicht . [müssen]

8.) Letztes Jahr ich nicht in den Urlaub . [fahren]

9.) Ich diese Aufgabe nicht . [können]

10.) Letzte Woche ich Tennis . [spielen]

11.) Gestern hatte mein Bruder fast einen Unfall. Er Glück . [haben]

12.) Meine Eltern mich spielen . [lassen]

13.) Ihr das Geld und nie zurückgegeben. [nehmen]

14.) Meine Eltern spät nach Hause . [kommen]

15.) Meine Mutter mir den Schlüssel . [geben]

16.) Du die ganze Pizza ? [essen]

17.) Wir den neuen Film noch nicht . [sehen]

18.) Ich alle Bücher von Shakespeare . [lesen]

19.) Wir immer die besten Freunde . [sein]

20.) Ihr es . [wissen]

21.) Mein Vater war da. Er aber nicht lange . [bleiben]

22.) Ich zur Schule gehen . [sollen]

23.) Ihr unseren Lehrer nicht . [mögen]

24.) Keiner meiner Lehrer Müller . [heißen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"