Perfektum - předpřítomný čas

Německý předpřítomný čas, neboli perfektum, jakkoli zní složitě, patří k základním, jednodušším slovesným časům s vysokou mírou využití. Perfektem v němčině vyjadřujeme děje minulé, např. Ich habe dir schon gestern geantworten. – Odpověděl jsem ti už včera.

Perfektum patří ke složeným slovesným časům, což znamená, že se neobejde bez pomocných sloves (v tomto případě sien/haben) v příslušném tvaru, odpovídajícím osobě a číslu větného podmětu. Významové sloveso pak téměř vždy (až na výjimky sloves s vlastní předponou např. wiederholen) přijímají předponu ge- a mění svou koncovku, případně zůstává v infinitivu- pravidelná x nepravidelná slovesa).

Ačkoli většina sloves je v perfektu doprovázena pomocným slovesem „haben“, existuje i několik sloves, tzv. pohybových, která jsou uváděná pomocným slovesem „sein“, např. gehen, kommen, laufen, springen, rennen, bleiben atd.)

Gramatická cvičení

Příklad: Ich habe heute sehr lange geschlafen. [schlafen]
1.) Wer hat meine Tasche ? [finden]

2.) Wir das nicht . [müssen]

3.) Letztes Jahr ich nicht in den Urlaub . [fahren]

4.) Ich diese Aufgabe nicht . [können]

5.) Mein Vater dich nach Hause . [bringen]

6.) Gestern wir zur Schule . [gehen]

7.) Meine Eltern mich spielen . [lassen]

8.) Ihr das Geld und nie zurückgegeben. [nehmen]

9.) Meine Eltern spät nach Hause . [kommen]

10.) Goethe Faust . [schreiben]

11.) Wir immer die besten Freunde . [sein]

12.) Er ein Buch . [schreiben]

13.) Das ich Ihnen doch . [sagen]

14.) Ihr es . [wissen]

15.) Letzte Woche ich Tennis . [spielen]

16.) Gestern hatte mein Bruder fast einen Unfall. Er Glück . [haben]

17.) Meine Mutter mir den Schlüssel . [geben]

18.) Mein Vater war da. Er aber nicht lange . [bleiben]

19.) Du die ganze Pizza ? [essen]

20.) Wir den neuen Film noch nicht . [sehen]

21.) Ihr unseren Lehrer nicht . [mögen]

22.) Ich alle Bücher von Shakespeare . [lesen]

23.) Ich zur Schule gehen . [sollen]

24.) Keiner meiner Lehrer Müller . [heißen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"