Konjunktiv I

Konjunktiv 1 (subjunktiv I) není v mluvené němčině příliš často využit. Setkat se s ním můžeme spíše pasné řeči či rozhlasové mluvě. Německý konjunktiv není ani tak slovesným časem jako způsobem- konjunktiv je spojovací způsob. Tento spojovací způsob je využíván k vyjádření nejistot, možností, pravděpodobností a podmíněností. Konjunktiv spojuje zpravidla dvě věty- jedna konstatuje sdělení a druhá uvádí autora sdělení- v češtině by se jednalo o typ vět „On se domnívá... Podle něj… Myslí si…

Užitím konjunktivu dává mluvčí najevo svou nejistotu a pochyby. Nejčastěji se s konjunktiv v němčině vyskytuje ve vztahu ke 3. osobě jednotného čísla. Př.: Ich sei faul, sagt meine Lehrerin. – Jsem líná, říká moje učitelka.

Konjunktiv 1 se tvoří přidáním koncovek –e, -st, -e, -en, -et, -en k infinitivu slovesa a odtržením původní koncovky –en. Např.: Ich suche, du suchest, er/sie/es suche, wir suchen, ihr suchet, sie suchen.

Gramatická cvičení

Příklad: Es sagt es sei bereits dunkel und er sehe nichts. [sein / sehen]
1.) Der Besuch bei seiner Oma unbedingt notwendig, meint Lorenz. [sein]

2.) Ich faul und nichts, sagt mein Lehrer. [sein / arbeiten]

3.) Mein Bruder sagte er kein Dieb. Er nichts gestohlen. [sein / haben]

4.) Er das Skifahren sehr, meint der kleine Max. [lieben]

5.) In der Unterrichtsstunde es darauf an aufzupassen, sagt der Herr Lehrer. [kommen]

6.) Es nicht in Frage, dass Otto ins Kino geht, darauf besteht der Vater. [kommen]

7.) Der Schnee zu früh, beschwert sich Konrad bei seinem Freund. [kommen]

8.) Mehr zu dem aktuellen Thema nicht zu sagen, glaube ich. [sein]

9.) Das Seil auf jeden Fall halten, behauptet der Bergführer. [werden]

10.) Die Aufgabe viel zu schwierig, behauptet Reezi. [sein]

11.) Witze zu erzählen nicht seine Sache, gibt Ferdinand zu. [sein]

12.) Der Arzt gab zu, dass er noch nicht , wie er die Therapie starten . [wissen / sollen]

13.) Erich genau, wie die Aufgabe zu lösen , meint sein Lehrer. [wissen / sein]

14.) Dass die Hausaufgabe nicht einfach , gibt der Mathematiklehrer zu. [sein]

15.) Dass man auf der Piste selbstverständlich, meint der Skilehrer. [aufpassen / sein]

16.) Martin weiß noch nicht genau, wie er Sabrina ansprechen . [können]

17.) Es ist nicht sicher, ob Elfriede zur Party kommen . [können]

18.) Die Schülerin an die Tafel kommen, fordert die Lehrerin. [mögen]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"